Onderhoudscoating

WAAROM EEN ONDERHOUDSCOATING ?

Wij hanteren wij (een van) de volgende punten om een onderhoudscoating aan te brengen:

  • De esthetische uitstraling van ondervloer blijft gehandhaafd.
  • De vloer is goed en eenvoudiger te onderhouden.
  • Kleine beschadigingen aan de toplaag kunnen eenvoudig worden hersteld.
  • De ondervloer heeft een langere levensduur.

Huidige situatie (zonder onderhoudscoating):

De ervaring leert dat de huidige bedrijfsvloersystemen, zonder onderhoudscoating, maximaal 10 jaar meegaan en dienen dan bij het optunen weer volledig verwijdert te worden waarna een volledig nieuw vloersysteem dient te worden aangebracht.

In de praktijk blijkt echter vaak dat de huidige vloersystemen al veel eerder aan vervanging toe zijn of dat het de esthetische uitstraling al verloren heeft.

De ervaring leert ons ook dat gedurende de eerste jaren er bij de huidige systemen beschadigingen zullen optreden zoals bladering, schrale vlekken etc. Hierdoor wordt het systeem steeds moeilijker reinigbaar en komt de vloer er steeds minder mooi uit te zien. De levensduur van de vloer zal daarom snel degraderen.

Vloeren met de onderhoudscoating van Micone:

Micone levert een vloersysteem welke met een goed onderhoudsproduct gedurende de gehele periode tot aan het optunen haar uitstraling zal blijven behouden.

De coating werkt als een buffer tussen de ondervloer en de vervuiling.

Bij het volledig optunen de onderhoudscoating zal enkel een goede voorbehandeling en opschuren voldoende zijn om een nieuw toplaag aan te brengen.

Vervolgens is belangrijk te weten dat er bij de onderhoudsprodukten voorgesteld door Micone een schonere reiniging plaatsvindt en daardoor een betere reiniging met als direct resultaat een langere levensduur van de bestaande (onderhouds)coating.

Dit geeft tevens een betere slip- en stroefvastheid.

In verband met garantie zullen werkzaamheden met o.a. de Protec Coating en de Onderhoudscoating alleen door ons worden uitgevoerd.

Voor verdere informatie zie productdocumentatie.