Cryptol-2

Cryptol-2

Cryptol-2 is een special reinigingsmiddel voor de verwijdering van graffiti, verf en inkt van ondergronden van uiteenlopende aard.

Voordelen:

  • Biologisch afbreekbaar.
  • Werkt snel en effectief.

Produktomschrijving:

Reinigingsmiddelen voor de verwijdering van graffiti, verf en inkt van ondergronden zoals metaal, polyurethaancoatings, diverse kunststof en stenen.

Verwerkingsvoorschriften:

Breng het produkt op de te reinigen ondergrond. Activeer het produkt. Laat het produkt 1 tot 15 minuten inwerken. Verwijder het produkt met een recycleerbare doek.

Bij het verwijderen van verontreinigingen van een poreus oppervlak kan de inzet van hoge druk (heet) water nodig zijn.

Bij gevoelige oppervlakken kan het inzetten van een bufferoplossing noodzakelijk zijn. Test daarom altijd eerst op een klein oppervlak alvorens het gehele oppervlak te reinigen.

Veiligheidsvoorschriften:

Draag altijd geschikte kleding, handschoenen en een beschermingsbril. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Medisch advies inwinnen.

Voor verdere informatie zie productdocumentatie.